PRODUCTES

Analitzador per infrarojos (IRTF).
Analitzador per infrarojos (IRTF) i UV-Vis.
Analitzador NIR.
Analitzador químic (el més petit de la gamma).
Analitzador químic d'alt rendiment.
Analitzador químic semi automàtic.
Anàl·lisi automàtic de pH, acidesa total i SO2
Autómata de titración pH-AT
Para la extracción del alcohol y acidez volátil
Filtrador enològic
Valoradors per sulfurós.
Mesura de l'estabilitat tartàrica.
Reactius i patrons enològics.