EQUIP HUMÀ

Actualment treballen a TDI un total de 16 persones, entre comercials, tècnics, personal de I+D+r i administratius. Un equip de professionals joves, però altament qüalificats i preparats que, juntament amb uns productes pensats i desenvolupats únicament per a l'Enología i adaptats a les necessitats del mercat, han convertit a TDI en empresa líder del sector, comptant entre el seus clients les bodegues més importants del país, així com els principals Laboratoris, Universitats i Estacions Enològiques. Una característica distintiva de Tecnología Difusión Ibérica, S.L. respecte a altres empreses homòlogues a Espanya és que, a la nostra, la proporció de personal tècnic és significativament alta, el què ve a confirmar objectivament la nostra vocació de donar un excel·lent servei al client.
JORDI SUBIRANA

JORDI SUBIRANA
Director Executiu

IMMA APARISI

IMMA APARISI
Direcció Administrativa

NEUS APARISI

NEUS APARISI
Comptabilitat i Facturació

VICKY HERRERO

VICKY HERRERO
Secretària Tècnica i Export

BLAS MARTÍNEZ

BLAS MARTÍNEZ
Direcció Export i Projectes

JOSEP TUDEL

JOSEP TUDEL
Coordinador Tècnic

RAÚL SAMA

RAÚL SAMA
Tècnic Comercial

JORGE MORENO

JORGE MORENO
Tècnic Comercial

ANDRÉS SÁNCHEZ-MATEOS

ANDRÉS SÁNCHEZ
Tècnic Comercial

NÚRIA LATORRE

NÚRIA LATORRE
Direcció Laboratori

EDURNE SUBIRÀ

EDURNE SUBIRÀ
Laboratori

MARIO WEIBEL

MARIO WEIBEL
Direcció I+R+i

MONTSE ORTEGA

MONTSE ORTEGA
I+R+i

XAVI VIVANCOS

XAVI VIVANCOS
Direcció Qualitat

EDUARD CASAMITJANA

EDUARD CASAMITJANA
Compres i Estoc

ROGER LÓPEZ

ROGER LÓPEZ
Logística