EQUIP HUMÀ

Actualment treballen a TDI un total de 18 persones, entre comercials, tècnics, personal de I+D+r i administratius. Un equip de professionals joves, però altament qüalificats i preparats que, juntament amb uns productes pensats i desenvolupats únicament per a l'Enología i adaptats a les necessitats del mercat, han convertit a TDI en empresa líder del sector, comptant entre el seus clients les bodegues més importants del país, així com els principals Laboratoris, Universitats i Estacions Enològiques. Una característica distintiva de Tecnología Difusión Ibérica, S.L. respecte a altres empreses homòlogues a Espanya és que, a la nostra, la proporció de personal tècnic és significativament alta, el què ve a confirmar objectivament la nostra vocació de donar un excel·lent servei al client.
JORDI SUBIRANA

JORDI SUBIRANA
Director Executiu

IMMA APARISI

IMMA APARISI
Direcció Administrativa

NEUS APARISI

NEUS APARISI
Comptabilitat i Facturació

VICKY HERRERO

VICKY HERRERO
Secretària Tècnica i Export

BLAS MARTÍNEZ

BLAS MARTÍNEZ
Direcció Export i Projectes

JOSEP TUDEL

JOSEP TUDEL
Coordinador Tècnic

RAÚL SAMA

RAÚL SAMA
Tècnic Comercial

JORGE MORENO

JORGE MORENO
Tècnic Comercial

ANDRÉS SÁNCHEZ-MATEOS

ANDRÉS SÁNCHEZ
Tècnic Comercial

MIQUEL ÀNGEL OLAYA

MIQUEL ÀNGEL OLAYA
Tècnic Comercial

NÚRIA LATORRE

NÚRIA LATORRE
Direcció Laboratori

EDURNE SUBIRÀ

EDURNE SUBIRÀ
Laboratori

MARTA LUCERO

MARTA LUCERO
Laboratori

MARIO WEIBEL

MARIO WEIBEL
Direcció I+R+i

MONTSE ORTEGA

MONTSE ORTEGA
I+R+i

XAVI VIVANCOS

XAVI VIVANCOS
Direcció Qualitat

EDUARD CASAMITJANA

EDUARD CASAMITJANA
Compres i Estoc

ROGER LÓPEZ

ROGER LÓPEZ
Logística