HISTÒRIA

1986
Jordi Subirana arriba a Espanya des de França. Amb ell porta tecnologies d'analítica adaptades a l'Enologia desenvolupades a França des de mitjans dels anys 70, principis dels 80: la tecnologia flux-continu, infraroig proper pe ra volumetria d'alcohol i potenciometria electroquímica per a SO2. A finals d'aquest any es va fundar Tecnología Difusión Ibérica, TDI.
1992
S'inicia la investigació dels analitzadors seqüencials químics (enzimàtics, colorimètrics) juntament a l'adaptación dels reactius enzimàtics liofilitzats i a la posada a punt dels reactius colorimètrics.
1994
S'inicia la comercialització del primer analitzador seqüencial químic (enzimàtic i colorimètric) a Espanya. Aportant una major rapidesa d'anàlisi, facilitat d'ús per a l'Enòleg i grans avantatges econòmiques per a bodegues i laboratoris. El primer model va ser el VPI. Per primera vegada una empresa introdueix en el mercat enològic el concepte global de màquina + reactius + servei i assessorament.
1995
Comercialització del model Lisa 200, passant a ser, en pocs anys, l'analitzador de referència tant en laboratoris oficials com en bodegues. Fruit d'un gran treball d'investigació es passa, ràpidament, de sis paràmetres analítics de l'inici a més de 20 paràmetres i que TDI actualitza gratuïtament als seus clients.
1995
Desenvolupament dels primers reactius enzimàtics liofilizats propis.
1997
Comercialització de l'analitzador model Enochem, que s'adeqüa a clients amb menor volumen analític. Desenvolupament de tota una línia pròpia de reactius enzimàtics liofilitzats i colorimètrics en col·laboració amb una empresa italiana.
1999
Comercialització de l'analitzador semiautomàtic model Jolly, aportant a les petites bodegues les mateixes possibilitats analítiques que les grans.
2000
S'instal·lan a França els primers equips per infrarojos mitjans (IRTF), Bacchus I per a Enologia.
2002
Comercialització del Bacchus I a Espanya.
2004
Proves del nou model Bacchus II.
2005
Introducció al mercat de la gamma Bacchus II.
2006
Després d'anys d'investigació i proves, TDI aconsegueix industrialitzar un sistema de filtració ràpida per a mostos en recepció de veremes. TDI el patenta amb el nom Mostonet®.
2007
TDI avança en l'estudi i desenvolupament de nous reactius i introdueix en el mercat els primers reactius líquids.
2008
Surt al mercat la nova línia d'analitzadors químics de tipus enzimàtic, colorimètric i turbidimètric per a vins i mostos amb el nom Miura. Els Miura aporten al mercat millores com la distribució rotatòria, l'estació de rentat automàtic de les cubetes de reacció i lectura, etc.
2010
Continuant amb la investigació dels reactius líquids del 2007, TDI logra posar a punt els reactius líquids d'ús directe, aportant gran comoditat i estalvi per als clients.
2011
TDI passa a ser propietària de tots els actius de la societat Microdom amb qui juntament havien desenvolupat tota la tècnica d'infrarojos.
2012
Jordi Subirana funda TDIF, filial francesa de TDI, punt de distribució per a tot el món. L'empresa comença el seu període d'internacionalització. El mes de juny, veu la llum el nou Bacchus 3.
2013
Any en que TDI afiança l'exportació a través d'estretes col·laboracions amb distribuïdors a França, Itàlia, Portugal, Grècia, Moldàvia, Romania, Txèquia, Hongria, entre altres.