30 Mar 2014

ALCOQUICK 4000

Alcoquick 4000

Analitzador NIR

Mesura ràpida i directa del % alcohol, densitat i extracte sec en vins

El sistema de mesura Alcoquick 4000 es basa en un procediment innovador i patentat de mesura per espectroscòpia, que permet una mesura directa de l’etanol en vins, utilitzant longituds d’ona escollides especialment en l’infraroig proper (NIR).

Les llargues preparacions de les mostres ja no són necessàries. Una avantatge addicional d’aquest mètode és la independència del tipus de vi a mesurar. Això significa que tots els vins de totes les regions, malgrat les seves diferències, es poden mesurar de forma precisa i ràpida en menys de 60 segons i amb sols 40 ml de mostra.
El sistema pot incorporar un densitòmetre ultrasònic d’alta qualitat, podent mesurar, simultàniament, a més del % alcohol, la densitat i l’extracte sec.

Disponible en dos versions: Laboratori i Portàtil.
Alcoquick amb ampollaAlcoquick 4000 portàtil