30 Mar 2014
MostoNET®

Mostonet

Filtrador enològic

Permet resultats en temps real en la recepció

Sistema automatitzat de filtració de mosts. Ideal per a recepció de veremes i controls de maduració. Concebut especialment per a analitzadors infrarojos, espectrofotòmetres UV/Vis, analitzadors químics, etc. és el complement perfecte per al seu analitzador.

La seva qualitat de filtrat (inferior a 50 NTU), la seva velocitat i seu fàcil maneig, el fan imprescindible per a tots els seus anàlisis de mosts.
També disponible amb dosificador.

El filtrador MostoNet® és un producte patentat per TDI.
Mostonet