PRODUCTES

Analitzador per infrarojos (IRTF).
Analitzador per infrarojos (IRTF) i UV-Vis.
Analitzador NIR.
Analitzador químic automàtic.
Analitzador químic (el més petit de la gamma).
Analitzador químic d'alt rendiment.
Analitzador químic semi automàtic.
La medición directa al alcance de todos.
Anàl·lisi automàtic de pH, acidesa total i SO2
Autómata de titración pH-AT
Para la extracción del alcohol y acidez volátil
Filtrador enològic
Valoradors per sulfurós.
Mesura de l'estabilitat tartàrica.