Skip to content

Actualment treballen a TDI un total de 17 persones,
entre comercials, tècnics, personal de I+D+r i administratius.

EQUIP HUMÀ

Actualment treballen a TDI un total de 17 persones, entre comercials, tècnics, personal de I+D+r i administratius. Un equip de professionals joves, però altament qüalificats i preparats que, juntament amb uns productes pensats i desenvolupats únicament per a l’Enología i adaptats a les necessitats del mercat, han convertit a TDI en empresa líder del sector, comptant entre el seus clients les bodegues més importants del país, així com els principals Laboratoris, Universitats i Estacions Enològiques. Una característica distintiva de Tecnología Difusión Ibérica, S.L. respecte a altres empreses homòlogues a Espanya és que, a la nostra, la proporció de personal tècnic és significativament alta, el què ve a confirmar objectivament la nostra vocació de donar un excel·lent servei al client.